Säker betalning via Stripe

Fri frakt över 500 resp. 800 kr   

14 dgr öppet köp      

Sekretess- och integritet

Nobelia Interiör (Nobelia Hem & Interiör AB) värnar om besökare och kunders säkerhet och integritet. Vi uppmanar dig därför att läsa igenom nedanstående information som beskriver hur vi hanterar personuppgifter och kakor, s.k. cookies.

 

När du besöker vår webbplats och klickar i att du accepterar lagring av kakor och godkänner vår personuppgiftshanteringspolicy samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande integritetsskyddslagstiftning och i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv GDPR samt utifrån övriga riktlinjer som gäller på Nobelia Interiör.

 

Kakor
En kaka är en datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av kakor, permanenta och temporära. Permanenta kakor lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Temporära kakor lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Kakor används för att ge dig tillgång till olika funktioner och tjänster samt för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Om du väljer att neka eller radera kakor så kan det påverka din upplevelse av webbplatsen och ha till följd att vissa funktioner inte fungerar som de ska.

 

Användning av personuppgifter
Nobelia Interiör är ansvarig för de personuppgifter som samlas in genom webbplatsen. Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär, skickar e-post, gör förfrågningar etc. Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att leverera efterfrågad service eller om det krävs enligt lag. Uppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att fullgöra detta syfte.

 

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade, ändrade eller raderade. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke till de uppgifter som inte omfattas av lagkrav. Vill du göra det så skicka ett e-postmeddelande till: info@nobelia.se med information om de uppgifter du önskar att vi raderar eller ändrar. För att vi ska kunna besvara en begäran behöver du bifoga en vidimerad kopia av giltiga ID-handlingar för att styrka din identitet. 

 

Tredje part
Nobelia Interiör lämnar endast ut uppgifter till tredje part när så krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster. I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss.

 

Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information.

 

Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.

 

Säkerhet

Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

 

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.

 

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garantera oinskränkt säkerhet. Vi vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy.